Dagboek leiers


Die Redakteur
Die Vryburger
17 April 2013

Meneer
Ek het die bedenklike voorreg gehad om die GHA se dagboek met tema Volksleiers te siene gekry.

Daar is ’n hele klomp mense wat nou deur die GHA as volksleiers gemerk is. Ek dink dit is ’n vernedering teenoor ware leiers.
Volksleiers is beslis nie mense wat ’n boek geskryf het nie. Volksleiers is nie ’n ekonoom wat af en toe ’n praatjie iewers lewer oor geldsake nie.

Ek dink ook nie ’n volksleier is ’n ou wat direkteur is by Radio sonder Koers en wat vêrder niks doen nie.

Die GHA het sy naam nou werklik krater gemaak toe hy nog ’n klomp links-liberales as volksleiers aan mense probeer voorhou.
Niemand wat helder denkend is, behoort die boek te koop nie, want dit is uiters beledigend.

Ek hoop u is bereid om my brief onveranderd te plaas

Johan Deetlefs