Christenwees is nie maklik nie.


“Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg” – Mat 16:24

Gelowiges word nêrens in die Bybel belowe dat dit met hulle goed sal gaan nie, dat dit maklik is om ’n Christen te wees nie. Inteendeel, die belofte is altyd dat soos Christus gely het, sal ons ook ly. Om Hom te volg verg opoffering en een van die moeilikste opofferings vir die mens om te maak is om die eie ek te onderwerp aan die wil van God. As jy jou oorgee aan Hom en jou onderwerp aan sy wil, kan jy vertrou dat, al maak Hy nie alles vir jou maklik nie, Hy jou wel in elke teenspoed die krag sal gee om dit te oorkom.