Bybelse vermanings nou baie geldig


Gedurende die afgelope aantal jare het die kommunikasie tussen mense regoor die wereld al makliker en vinniger geword vanweë die verbeterings en opgradering vaan die Internet stelsels tesame met die toerusting wat gebruik kan word.

Die sogenaamde reg op ’n mening het wêreldwyd daartoe aanleiding gegee dat mense begin glo het dat die internet kommunikasie ook die reg gee aan deelnemers om ’n vrye sê te hê oor elke denkbare onderwerp en gebeurtenis.

Dit het talle mense in ernstige moeilikheid laat beland. Die reg om ’n mening te gee beteken nie dat enige iemand enige iets oor ander kan sê op ’n sosiale netwerk nie.

Dit het ook mode geword om vuil taal te gebruik asof dit nou ’n punt beter kan bewys as om fyn en goed gekeurde sinsnedes te gebruik.

Die Vryburger wil sy lesers ernstig vermaan om maar eerder die Bybelse riglyne te volg en ’n wag voor die mond (en pen) te sit. Moenie mense op die sosiale netwerk beledig, valslik beskuldig of verneder nie – dit kan nie net duisende Rand se eise laat ontstaan nie, dit kan jou lewe verwoes.

’n Bekende senior advokaat gee die volgende wenk: As jy ’n mening wil gee, deurdink dit goed, skryf dit dalk op papier en slaap eers daaroor voordat jy dit op die internet neerpen. Moet nie die fout maak om in ’n oomblik van ontsteltenis dinge te skryf wat later kan boemerang nie – die kool is die sous nie werd nie.