BRIC(S) Nabetragting


Die Brics lande (Brazilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika) se byeenkoms het verlede week in Durban geëindig en dit het tot ‘n redelike mate die internasionale nuus gehaal. Die Brics lande dra by tot 25% van die wêreld se ekonomie en het 40% van die wêreld se bevolking.

Heelwat nuusmedia het die vraag gevra oor hoe volhoubaar S.A. se lidmaatskap is, aangesien die land se ekonomie besonder klein is in vergelyking met die res. Ekonomies gemeet staan die Brics lande in terme van BBP en wêreldposisie soos volg: Suid-Afrika $554-miljard (25ste), China se $11 300-miljard (2de), Indië $4 463-miljard (3de), Rusland $2 414-miljard (6de) en Brazilië $2 284-miljard (7de). Suid-Afrika se BBP aandeel in Brics is slegs 2,5%, of anders gestel die volgende kleinste BRICS lid, Brazilië, se BBP is meer as vier keer groter as die van S.A. en China meer as 20 keer groter. Met die uitsondering van Brazilë vergelyk Suid-Afrika se ekonomiese groeikoers ongunstig met die van sy medelede; Brazilië se verwagte groei is 1,5%, Rusland 4%, Indië 5%, China 7,5% en S.A. 2,5%.

Enkele blywende indrukke uit die byeenkoms is:

• Die verwagte ontwikkelingsbank is nie gestig nie, maar dit word beplan vir binne 10 jaar. Daar moet ook nog besluit word of stemreg volgens bydrae of per konsensus moet wees.
• Indië is woedend omdat sy leier deur Jacob Zuma in die gesig gevat is omdat sy afspraak nie nagekom is nie deurdat Zuma Indië se afspraaktyd gebruik het vir ‘n verlengde afspraak met die Russiese leier. Toe S.A. dit later wou probeer inpas het Indië dit geweier.
• Sirië se president het ‘n boodskap aan Zuma gestuur dat Brics moet help om sy saak te bevorder met vredeonderhandelings in sy land.
• Verskeie onderlinge ooreenkomste is tussen die lidlande aangegaan waarvan een finansiering van $5-miljard deur China se Ontwikkelingsbank aan Spoornet is om sy infrastruktuur op te knap.
• Die S.A. regime het die behoefte uitgespreek dat die Bric-lande hom moet leer oor hoe hy sy jeug se opvoeding moet doen.