Brandstof word nog duurder


Woensdag, 3 April 2013 verhoog die prys van petrol weer met ’n vêrdere 12 sent per liter.

Brandstof is tans die duurste wat dit nog ooit was in Suid-Afrika.
Kenners sê dat die geweldige hoë belastingheffings daartoe bydra dat brandstof nou die prysvlak bereik het wat dit haas onbekostigbaar gemaak het vir die middel inkomste groep.

Na wat verneem word, sal die prys van brandstof bly styg as gevolg van die swakker Rand.

Intussen maak die owerhede gereed om benewens die stygende brandstofprys, ook tolgelde te vorder met die hoop dat die melkkoei aan die lewe gaan bly.