Boeremag: Hofdag 1176


Saak begin met getuienis van Marius Dippenaar van Korrektiewe dienste. Hy het nog nie die dokumente opgespoor nie en sal 2 weke nog nodig he om dit op te spoor. Dit le soos ‘n berg daar en is deurmekaar. Dit is Potgieterstraat gevangenis se joernale wat in die argief by hom gestoor word en als staan in bokse deurmekaar. Hy moet voor of op 29 April kom verslag doen.

Pule het eers namens departiment van Justisie kom getuig. Hy het gese sy “supervisor is actually” die een wat moet kom getuig. Tubane, sy “supervisor” het toe kom getuig. Albei het in Engels getuig. Tubane is die “acting director of security” by die hooggeregshof te Pretoria. Hy het getuig oor die apparaat wat in die konsultasiekamer voorkom. Die staat het ook bevestig dat die apparaat ‘n baie sensitiewe mikrofoon bevat, maar dat dit nie gemaak is vir klankopname nie, maar sleg om waar te neem as die glas breek. Hy het egter nie die nodige kwalifikasie om te kan getuig oor die tegniese spesifikasies van die toestel nie. Hy getuig dat die mikrofoon “sound detect” en hoor as die glas breek maar kan nie bevestig of ontken dat dit gebruik kan word om ander klanke ook te hoor nie. Dit werk egter sedert 2001 nie meer nie en niemand het ook aan hom gerapporteer dat dit ophou werk het nie. Hy het ook getuig dat Justisie van privaat maatskappye gebruik maak om die hof op te pas en tans Bosasa gebruik.

Mnr. Andre Bredekamp, ‘n ingineuer wat afgetree is en baie jare se ondervinding het met interkomstelsels het vir die verdediging kom getuig. Hy het self toesig gehou oor die instandhouding van C-Maks se interkomstelsel waar ons onder andere aangehou was. Daar was 3 stelsels gewees: Een vir al die selle, een vir die bewaarders se plek en een vir die besoekers. Dit was so dat mens alles kon hoor en die persoon in die beheerkamer kon die gesprekke opneem sonder dat die persoon in die sel die klank aktiveer. Daar was ook so ‘n interkom in die konsultasielokaal.
Hy het ook getuig dat die selle waar ons aangehou word mikrofone bevat in die interkomstelsel wat die hele tyd geaktiveer is en mens al die gesprekke daarbinne kan hoor. Hy het die boksie in die konsultasielokaal geinspekteer, maar bevind dat die mikrofoon verwyder is. In die identiese boksie net bietjie verder aan vanaf die konsultasielokaal het hy die mikrofoon steeds in die boksie gekry. Hy het getuig dat dit wel gebruik kan word vir meeluisterring, afhangende van dei toestel aan die ander punt van die elektriese drade.

Toe ek wou getuig, het die staat beswaar gemaak. Hulle het betoog dat die aangeleentheid oor die gepriviligeerde inligting wat van ons rekenaars af geneem is, reeds in die hof bespreek is en die regter het reeds ‘n uitspraak gemaak dat ons privilegie wel geskend is, maar dat ons nie bewys net dat die staat en die polisie dit ooit gebruik het nie. Ons sal more moontlik hieroor argumenteer of ons die staat se beswaar sal teegaan.

Mike du Toit, beskuldigde 1, het getuig dat ons baie gekonsulteer het in die konsultasielokaal in C-Maks waar die interkomstelsel was sowel as in die lokaal waar ons met die advokate gekonsulteer het en volgens Bredekamp interkomstelsels is. Dieselfde geld vir die aanhoudingselle en die konsultasieselle by die hof. Die polisie het ook beheer uitgeoefen wie waar in die selle geplaas word.

Die saak duur voort.