Boere verminder plaaswerkers


In die afgelope maand is talle plaaswerkers afgelê weens die verhoogde minimum salaris wat vroeër vanjaar vasgelê is.
Sowat 60 boere is gedurende die afgelope maand deur die Landbou-werkgewers-organisasie (LWO) bygestaan om van hul werkers af te lê.

Die verhoging van meer as 50% in minimumlone vir plaaswerkers wat sedert die begin van Maart in werking getree het is die hoof rede waarom werkers afgelê word.

Volgens die LWO het baie boere deur middel van dié organisasie aansoek gedoen om kwytskelding van die nuwe tariewe.
LWO is boere ook behulpsaam om salarisstrukture na te gaan en om te bepaal watter voordele wat plaaswerkers kry, deel van die vergoedingstruktuur mag wees.