Boere-Afrikaner Volksraad


Mede Volksgenote. U sal onthou dat op 12 Desember 2012 het die Boere – Afrikaner Volksraad ’n klag by die S.A. Menseregte Kommissie(SAMRK) gelê teen die ANC regering omdat laasgenoemde nie sy verpligtinge volgens die Internasionale Verdragsverpligtinge m.b.t. die selfbeskikking van Volke, na kom nie.

Na voortgesette druk deur die Volksraad het die SAMRK na vyf maande gereageer met ’n niksseggende antwoord. In die antwoord is daar verwys na die “ingewikkelde” proses wat gevolg moet word en hoe tydrowend die proses is. Onder andere is die verweer dat die “klaers” na behore ingelig moet word en dit neem baie tyd in beslag.

Die klag handel oor die selfbeskikking eis van die Boere–Afrikanervolk wat by die regering ingedien is. Die SAMRK se sogenaamde VN kundige op die gebied, Kommissaris Danny Titus, het op 4 April 2013 ’n voorlegging gedoen aan die kommissie oor die geskiedenis van die Afrikaanse taal. Daar is onder andere verwys na navorsing wat gedoen is deur Prof. Herman Giliomee oor die Afrikaner volk.

’n VN Liggaam is saamgestel om die klag te ondersoek en soos die ondersoek vorder, sal daar terugvoering gegee word aan die Volksraad. Aldus die SAMRK.