Blanke mans verdien die meeste in Sentraal Transvaal


Blanke mans in Sentraal Transvaal is blykbaar Suid-Afrika se topverdieners volgens die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings se jongste verslag.

Statistiek Suid-Afrika se ontleding toon dat blanke mans in die gebied, in die ouderdomsgroep 55 tot 64 jaar is en die poste beklee waar vaardigheid noodsaaklik is.

Die instituut het gesê in 2011 was die maandelikse salaris vir swart salaristrekkers gemiddeld R2,380, vir bruines R3,030 vir Indiërs R6,400 en R10,000 vir blanke salaristrekkers.

Waarnemers is van mening dat hierdie syfers doelbewus so ingeklee word om die blankes in onguns te bring en voor te hou asof hulle die bevoorregtes is.
Die feit dat duisende blankes nie kwalifiseer om vir die staat te werk nie weens die diskriminerende beleid van die regering, word gerieflik verswyg, word gesê.

Vaardigheid, ’n aanvaarbare werk etiek en die neiging om liefs nie aan vakbonde te behoort nie, is elemente wat by die blankes gevind word. Dit maak van hulle ’n meer gesogte werknemer wat stabiliteit in die werksomgewing verseker, het ’n woordvoerder van Oranje Sake Instituut gesê.