Baie ryk mense in SA


Terwyl miljoene in die land onder die broodlyn leef is daar sowat 80,000 mense wat maandeliks meer as R100,000 verdien

Die gegewens is beskikbaar gestel deur Ramsay Media Research Solutions (RMRS).

Die super rykes kan in twee kategorieë geplaas word, naamlik die 30,000 wat meer as R200,000 per maand huis toe dra en dan die 8,000 wat ’n astronomiese R500,000 per maand ontvang.

Die RMRS noem hierdie super ryk mense die ekonomiese ruimtevaarders wat totaal bo die gemiddelde verbruiker sweef.

Die ondersoek het ook aan die lig gebring dat die rykes gemiddeld vaste eiendom besit van meer as R6 miljoen. Ongeveer 40% van die rykes besit meer as een woonhuis.

’n Woordvoerder van Oranje Sake Instituut het hierop gereageer en sê dit is belangrik om te weet dat daar nie baie van die super rykes is wat Boere-Afrikaners is nie.
Dit is alom bekend dat Engelssprekende blankes, Indiërs en swartmense deesdae die die meeste rykes van die land is, maar wat weinig doen om die verarmdes in die land te ondersteun, het hy gesê.