BAI daal in Maart


Die Bestuurdersaankope Indeks (BAI) vir Maart het gedaal tot 49,3. Dit is ‘n teleurstelling, aangesien die syfer vir die eerste keer in maande vir Februarie bokant 50 gestyg het tot 53,6.

Die BAI is ‘n belangrike internasionale barometer waarmee lande hulle fabrieksektore meet. Bokant 50 dui op groei en onderkant 50 dui op negatiewe groei in die fabriekwese vir die plaaslike en uitvoermark. In Suid-Afrika lewer die fabrieksektor ‘n bydrae van ongeveer 15% tot die land se BBP. Die randwisselkoers het ‘n direkte invloed op die uitslag van die BAI en so ook die ekonomiese klimaat in die EU wat die grootste uitvoermark vir die land se vervaardigde goedere is.

Die barometer meet hoofsaaklik vyf faktore van die fabrieksektor wat soos volg ingedeel is (met elk se onderskeie gewigtoekennings): Produksie (0,25), Nuwe bestellings (0,30), Indiensneming (0,25), Afleweringprestasie (0,15) en Voorraadvlakke/veranderings (0,10). Die Buro vir Ekonomiese Navorsing van die Universiteit van Stellenbosch hanteer die maandelikse opnames en verwerking van die BAI wat deur deur Kagiso Tiso Holdings gefinansier word.