ANC se diskriminasie beleid vêrder uitgebrei


In die toekoms sal die Pretoria munisipaliteit nét swart vroue in poste aanstel waar ongeskoolde werk verrig word.

Die opdrag is gegee deur Zukiswa Ntsikeni, die strategiese uitvoerende direkteur van die Munisipaliteit.

Klaarblyklik is die munisipaliteit (of metro) onder groot druk van die Departement van Arbeid om die diskriminasie teen blankes uit te brei.

Een waarnemer wys daarop dat munisipaliteite sukkel om die vereistes na te kom wat deur die Departement van Arbeid ingestel is.

Die Diskriminasiebeleid van die ANC bepaal dat sowat 75% van werkers (amptenare) op topbestuursvlak swartes moet wees. Tans dien swart mense in 95,8% van dié poste. Slegs een blanke dame beklee ’n topbestuurspos.

Die poste waar die werk funksioneel gedoen moet word, naamlik op senior bestuursvlak dien swart amptenare in 395 poste, wit mense in 224 en bruin en Indiër in onderskeidelik 23 en 21 poste.

Die grootste druk op die munisipaliteit is blykbaar weens sy indiensneming van onopgeleide amptenare waar 84,1% (6 581) van die 7 821 poste deur swart mans beklee word. Daarom moet swart vroue voortaan in die poste aangestel word.

Kenners het aan Die Vryburger gesê dit is opvallens dat blankes verduur word in poste waar belangrike werk gedoen moet word.
Dit sal mettertyd ook verander namate die land vêrder terug sak met infrastruktuur.