Afrika dagsorg?

Dink julle die regte ma en die boom-ma is ewe slim? Net in Afrika!