26 April 2013 Boeremagsaak: Hofdag 1182


Philippus Johannes Rudolph (Flip) Nel, kolonel in die Misdaad Intelligensie en bevelvoerder van die teen-dwelmeenheid, het vandag in die Boeremagsaak getuig. Hy het in 1981 in die polisie aangesluit. Sedert 1986 was hy al betrokke by Misdaad Intelligensie waar hy sedert 1998 as eenheidsbevelvoerder opgetree het. Hy het Deon Loots by die werk en tydens vergaderings ontmoet en leer ken. Sy getuienis het hoofsaaklik gehandel oor die vergadering van Bloemhofdam waaroor Loots getuig het, waar dokument 12 begin is om verander te word om dit meer offensief/aggressief te maak.

Nel het in sy dagboek aangeteken dat die vergadering daar plaasgevind het op 25 November 1998. Dit is die enigste MI vergadering wat daar gehou was, waarvan hy kennis dra. Genl. Roos was die bevelvoerder tydens hierdie vergadering. Die doel van die vergadering was die koördinering en terugvoer in die besonder rakende die regse bedreiging. Take is daar uitgedeel en instruksies is gegee oor verdere handelinge veral rakende Johann Niemoller.

Dokument 12 het hy eers in 2001/2002 gesien toe dit tydens ’n vergadering aangebied was en hy kan glad nie onthou dat daar tydens die Bloemhofdamvergadering enige soortgelyke dokumente bespreek was nie. Daar was volgens hom geen wysigings wat hulle aan dokument 12 moes aanbring nie.

Voor hierdie vergadering was sy taak hoofsaaklik georganiseerde misdaad en regse bedrywighede was sekondêr. Hy was op Pietersburg se provinsiale kantoor gestasioneer. Na die vergadering het hulle informante begin werf en inligting begin insamel. Volgens hom het Niemoller slegs twee vergaderings in Noord-Transvaal gehou: Een op Ellisras en een op Waterpoort. Dit is deur ’n klein groepie mense bygewoon en na ’n jaar het Niemoller van die toneel verdwyn. Hulle het ook organisasies soos die AWB en BWB ondersoek. Hy het eers met die Boeremag te doen gekry toe hoofkantoor die inligting vir hom deurgegee het. Hy was ook nou betrokke by die arrestasies van Herman van Rooyen en Rudi Gouws, nadat hulle ontsnap het. Dit was op almal se lippe en daar is nasionaal georganiseer om hulle te herarresteer.
Die kruisondervraging van beide Rakow en Nel sal Maandag begin.