Wildsvleis verneukery


Navorsing toon dat sowat 15% van wildsdroëwors in Suid-Afrika is werklik soos dit op die etiket aangedui word.

Navorsers van Wes-Kaap Universiteit het bevind dat wildsdroëwors en -biltong alternatiewe soos perd, kameelperd en selfs waterbok bevat het. Hulle het 146 monsters van vleis in supermarkte, groothandelaars en slaghuise gekoop en die DNS met ’n databank vergelyk.

Hulle het bevind dat wildsvleis-etikette nie die werklike inhoud beskryf nie.
Beesvleisbiltong en -droëwors is telkens korrek gevind, maar getoetste wild het selfs beesvleis bevat.

Koedoebiltong en -droëwors gemerk het die swakste gedoen. Slegs 18% daarvan was werklik koedoe en 24% springbokvleis was werklik springbok. Omdat wildsvleis tussen R10 en R20 per kg duurder is as beesvleis, is dit skynbaar die motief om beesvleis in te meng.

Vark is ingemeng by volstruis droëwors.
Die ontdekking dui daarop dat Suid-Afrika se voedsel voorsiening nou ongekontroleerd voort ploeter aangesien gesondheidsinspekteurs nie meer die taak verrig wat voorheen die verbruiker teen uitbuitery beskerm het nie.
Dit is opvallend dat weinig slaghuise hulle aan die misdryf skuldig maak.