Watervoorsiening word krisis


Van wee die aanstelling van onbevoegde en onkundige werkers om munisipale toerusting te versorg, lei daartoe dat watervoorsiening ’n krisis stadium bereik het in talle dorpe.

Só het mnr. Kevin Wall, ’n ingenieur by die WNNR gesê na aanleiding van die baie dorpe wat nou met water tekorte sit.

Tekorte is in Lichtenburg, Middleburg, Kriel, Delmas. Ermelo en Lydenburg aangemeld.

In die Vrystaat is talle dorpe sonder water waarvan Brandfort die ernstigste krisis het

Hy meld ook dat munisipaliteite eerder nuwe toerusting aankoop in plaas van geringe foute aan bestaande toerusting te herstel. Dit kan waarskynlik toegeskryf word aan die feit dat werkers onkundig is, en dikwels nie die wil het om die herstelwerk te doen nie.

Dit is algemeen bekend dat menige munisipaliteite nie eers weet watter toerusting onder hulle beheer is nie, en gevolglik is daar gruwelike verwaarlosing van die toerusting wat later ten duurste vervang moet word.

Al hierdie faktore lei daartoe dat dorpe ’n waterkrisis beleef. Potchefstroom moes selfs die Universiteit vir etlike dae sluit weens die waterkrisis op die kampus.