Vrystaters dagvaar Onderwys LUR


Die Vrystaatse LUR vir Onderwys word in die Vrystaatse hooggeregshof gedagvaar om meer as R3 miljoen se subsidie te betaal voor 30 April.

Die dagvaarding is van drie skole vir geestes-gestremdes in die provinsie.

Die drie skole, die Lettie Fouché, die Martie du Plessis-skool en die Amari-skool ook dat die hof die Onderwysdepartement moet verplig om al die algemene assistente van dié drie skole, in sy diens moet neem.

Indien die hof die eis toestaan sal dit beteken dat die Departement 80 mense wat by dié skole as busbestuurders, klasassistente, kombuisassistente, koshuisassistente en terreinopsigters werk, in sy diens moet neem.

Die aanstellings sal die betrokke Departement sowat R3 miljoen per jaar uit die sak jaag.

As alternatief vra die drie skole dat die Departement dié personeel se salarisse moet subsideer.

Die Departement het vir 2011 die drie skole ’n subsidie vir die vergoeding van die algemene assistente betaal, maar nagelaat om dit vir 2012 te doen.