TOP TV – OSI Media vrystelling


Oranje Sake Instituut se Hoofbestuur het met kommer kennis geneem van die aansoek wat deur die omstrede TOP TV uitsaaier ingedien het by OKOSA om pornografiese materiaal daagliks uit te saai vir 24 uur per dag op drie TV kanale.

Die toelating van pornografie sal die land se swak morele waardes nog vêrder laat daal.

Waar Suid-Afrika gebuk gaan onder misdaad soos verkragtings, moord en korrupsie, sal die toelating van sulke beeldmateriaal net vêrdere verval bevorder.

Waar die regering dit hoog opgee dat meer as 70% van die land se inwoners Christene is, behoort die landswette ook sodanig opgestel te word dat dit in harmonie met die Bybelse begrippe sal wees.

Die Hoofbestuur doen ’n ernstige beroep op die Owerheid om nie die aansoeke goed te keur nie maar dit te verwerp met die minagting wat dit verdien.

Opgestel namens die Bestuur

S. L Mann
Voorsitter