Streng wette betreffende geëlektrifiseerde veiligheidsheinings


Geëlektrifiseerde veiligheidsheinings wat nie voldoen aan die nuwe wetlike vereistes nie, kan vir grondeienaars, huiseienaars, besighede en beheerliggame, probleme veroorsaak indien iemand beseer word.

Vanaf 1 Desember 2012, moet nuwe installasies, opgegradeerde en herstelde heinings aan nuwe en streng regulasies van die regering voldoen. Installeerders moet ’n nuwe streng eksamen slaag en moet teen 1 Oktober 2013 by die Departement van Arbeid geregistreer wees as ’n installeerder, alvorens die persoon so ’n installasie mag doen.

Die nuwe wet vereis dat ’n heining gesertifiseer word en ’n sertifikaat van voldoening (EFC) moet uitgereik word. Installasie elektrisiëns kan nie so ’n sertifikaat uitreik nie, behalwe as hul die eksamens wat vereis word vir heining installasies, afgelê het.

In terme van die nuwe wet, kan ’n eiendom met ’n elektriese veiligheidsheining, slegs oorgedra word na ’n nuwe eienaar indien ’n voldoeningsertifikaat (EFC) vir die heining uitgereik is. Alle eiendom, huishoudelik, kommersieel, parke, landgoed, besigheid-sentrums, deeltitels, ens., wat elektriese heinings om het, is onderworpe aan die wet. In die deeltitel afdeling is die regspersoon verantwoordelik vir die toepassing van die wet.

Wanneer ’n heining nie voldoen aan die wetlike vereistes nie, kan ’n eienaar vervolg word, verplig word om die nodige herstelwerk te doen of om die heining te verwyder.

Van die onderdele wat in elektriese veiligheidsheining gebruik word, wat in die nuwe wet ondervang word, is die energie-opwekker (die plasing daarvan), die weerligafleier (elke installasie moet een bevat), beaarding van heining en energie opwekker, die herstel van die heinings se bedrading en waarskuwingstekens. Elke deel van die installasie moet afsonderlik geaard wees en voldoen aan neergelegte spesifikasies.