Skool vraestel deurspek met foute


’n Totaal van 100 spel en ander foute is in ’n Engelse taal toets van sewe bladsye en ’n gepaardgaande antwoordstel gevind.

Dít is wat gr. 7-leerlinge van die Middelburg/Witbank omgewing onlangs moes hanteer toe hulle ’n taak vir Engels moes voltooi.

Die taaltoets is aangebied vir leerlinge wat Engels as eerste taal studeer.

Die tots is glo deur taalspe¬sialiste van Oos-Transvaal se Departement van Onderwys opgestel.

Waarnemers sê dit dui op die vlak van onderwys in die land en dit verklaar waarom ander lande huiwerig is om die land se kwalifikasies te erken.