Ou truuk wat werk


Eskom het weereens weggekom met een van die ouste truuks in die boek en wat elke keer werk. Die land se kragverbruikers en ander beswaarmakers is sag gemaak met ‘n tariefverhoging verwagting van 16% wat deur die Nasionale Energiereguleerder (Nersa) goedgekeur moes word. Daar is, na die aanhoor van baie besware, op 28 Februarie aangekondig dat ‘n 8% verhoging toegestaan is. Die kuns lê daarin dat daar ‘n verwagting geskep word wat so buitensporig is dat dit skok en woede opwek. Die saak word dan verder opgewerk na ‘n spanningspunt en dan kom die aankondiging dat daar toegegee is tot iets veel laer. Die weerstand word dan verbreek en almal is tevrede.

Oral word daar ‘n sug van verligtig geslaak: “Sjoe, Eskom het nie hulle sin gekry nie”. Die media en van oral spreek woordvoerders hulle tevredenheid uit oor die “redelike” verhoging. Hoe redelik is die verhoging werklik?

Eerstens het Eskom hulle tarief oor die afgelope paar jaar buitensporig verhoog.

Tweedens is die nuwe verhoging gebaseer op daardie hoë basis wat oor die afgelope paar jaar opgebou het.
Laastens is die toegelate verhoging van 8% meer as 48% bo die amptelike inflasiekoers van 5,4%.

Die land se kragverbruikers kan nou maar net hoop dat die uitbuitingspraktyk van stadsrade, wat verlede jaar uitgewys is, hok geslaan sal kan word. Pretoria was onder andere een van die grootste sondaars wat die inwoners met buitensporige wins op elektrisiteitrekenings gemelk het.