Nie-AAS Maatskappye moet beboet word


Volgens die Black Management Forum, onder die besturende direkteurskap van N Maweni, moet maatskappye wat nie aan die vereistes van Breë-BAS-AAS (Breë-basis-Aandele-Afpersing vir Swartes, in Engels: BBBEE) voldoen nie, beboet word en hulle name moet in ‘n openbare register gepubliseer word waar hulle gemoniteer kan word.

Die diskriminasie teenoor blankes is met behulp van die sogenaamde Affirmative Action en AAS deur die ANC regime ingestel nadat die landsregering aan hulle oorhandig is. Die bevoordeling van swartes is nou reeds meer as twintig jaar aan die gang en dit bied so ‘n maklike manier om te skep wat ander tot stand bring, dat daar al deur die regeerders beweer is dat dit nooit afgeskaf sal word nie.

Selfs blankes wat tydens die ANC-bewindsoorname nog nie eens gebore was nie se entrepreneurskap moet gebuk gaan onder die rasse-diskriminerende maatreëls, terwyl swartes wat hulle van elders in Suid-Afrika kom vestig, die rasse bevoordeling ontvang ten koste van blankes.