Motorfinansiering in die V.S.A.


Hoe finansier inwoners in die V.S.A. hulle motorvoertuig aankope? Etlike jare gelede sou daar geantwoord kon word dat ‘n aansienlike gedeelte kontant aangekoop word. Die verslegtende wêreldekonomie het ook hierin die laaste sê en omstandighede is aan die verander.

Die gemiddelde prys waarteen motors in die V.S.A. aangekoop word is $28,504 waarvan 32% van die finansiering oor 72 maande gedoen word. ‘n Jaar gelede het soortgelyke fiansiering 30% uitgemaak. Dit lyk nie na ‘n groot verskil nie, maar dit verteenwoordig ‘n verandering van 10% oor een jaar. Ten spyte van die langer finansieringstydperk bly dit ‘n aantreklike opsie, want die gemiddelde rentekoers wat in die mark verkry kan word vir hierdie soort aankope is slegs 2,5% per jaar.