ESKOM TARIEFVERHOGING


TLU SA het tydens die NERSA verhore sy stem by die oordonderende meerderheid gevoeg wat die voorgestelde tariefverhogings van Eskom teengestaan het. In ‘n skriftelike voorlegging aan NERSA het die unie sy ernstige bedenkinge uitgespreek oor uitgawes wat miljoene beloop om Eskom se beeld en rol in die samelewing te bevestig terwyl die instelling inderwaarheid geen konkurrente het nie. Daarbenewens dui onafhanklike verslae in die media aan dat Eskom se vergoedingspakkette buitensporig hoog is. Dit is ook onverklaarbaar dat Eskom sonder om te blik of te bloos, die tariefverhoging van toepassing maak op al die komponente, en nie net energie, wat oplaas die kliënt se maandelikse rekening behels.

Ofskoon die tariefverhoging tot 8% beperk is, is dit steeds in Rand en Sent terme ‘n aansienlike toename op die boer se maandelikse bedrysrekening. Die feit dat boere, die produsente van voedsel, inderwaarheid prysnemers is wat nie stygings in insetkostes kan verhaal nie aangesien hulle geheel en al afhanklik is van markpryse, skep ‘n onuithoubare situasie wanneer nie net Eskom tariefverhogings nie, maar ook hoër lone vir plaaswerkers, brandstofpryse, tolgelde en heel waarskynlik ook verhoogde munisipale heffings en belastings in ag geneem word. Sodoende word die winsgewendheid en volhoubaarheid van kommersiële landbou onder ernstige druk geplaas wat nie net voedselproduksie nie, maar ook werkloosheid en toenemende armoede in die landelike gebiede tot gevolg mag hê.

“Indien die regering nie ernstige oorweging skenk aan wyses waarop produsente tegemoet gekom kan word nie, lê daar inderdaad maer jare vir die Suid-Afrikaanse bevolking voor”, aldus mnr Louis Meintjes, President van TLU SA.