Brief – Radio Pretoria


Die Redakteur
Die Vryburger

Gedurende die afgelope jaar het ingrypende veranderings plaasgevind by Radio Pretoria.
Die eens kragtige spreekbuis vir die Boere-Afrikaners, het ingrypende veranderings teweeg gebring nadat Solidariteit en sy filiale betrokke geraak het.
Ek verneem dat die term “Boere-Afrikaner” nie meer gebruik word nie aangesien dit ’n “regse” verbintenis sou aandui.

Die mees ingrypende verandering is waarskynlik dat instansies soos Volkshulp 2000 nou kwalik 15 minute uitsaai tyd kry om hulle sake met ondersteuners te deel.
Volkshulp 2000 is een van die weinige instansies wat intree vir minderbevoorregte volksgenote en was nog altyd aangewys op die Radio se goedgunstige ondersteuning.

Ek is van mening dat die Radio se klaarblyklike afsydige houding teenoor Volkshulp 2000 juis is omdat Solidariteit se “Helpende Hand” bevoordeel kan word.
Die nuwe verwikkelinge gaan gepaard met inkortings wat weens finansiële druk teweeg gebring word. Dit is alom bekend dat die Nuuskantoor se werksaamhede drasties ingekort is en dat linkse nuusskrywers van ’n privaat instansie deesdae ’n beduidende deel van die afdeling se werk doen.

Dit is ook bekend dat daar enkele van die direkteure is wat erg bekommerd is oor die tendense wat van die Radio net nog ’n SABC kanaal maak.
Ek het ook betroubaar verneem dat die laaste Vasbyt fondsinsameling uiters teleurstellend was en dat die verwagte mikpunte nie naastenby bereik is nie.

Selfs die webblad van die Radio vertoon die wegbeweeg van sy oorspronklike kleure en is deesdae redelik primitief opgestel.
’n Voormalige direkteur het gesê dit is opvallend dat daar nou soveel persone van Solidariteit/Afriforum betrokke is en selfs direkteure is, terwyl hulle in die verlede maar redelik afsydig gestaan het en selfs hulle eie internet radio gevestig het. Die Internet radio van die multikulturele organisasie was blykbaar tot hede nie ’n reuse sukses nie, en daarom is Radio Pretoria as die aangewese struktuur gebruik om hulle belange te bevorder.

Dankie dat ons deesdae alles wat wetenswaardig is, deur Die Vryburger kan lees.

Groete
Johannes Stegmann