Boeremag verslag – 25 Maart 2013


Deon Van Den Heever, beskuldigde 6 het vandag begin getuig vir die artikel 317 aansoek. Sy getuienis was in antwoord op die staat se saak dat Leon Burger nooit enigsins in amptelike hoedanigheid iets met die Boeremagsaak te doen gehad het nie. Deon het getuig dat Leon Burger, ‘n beampte van Bloemfontein in die vroeg oggend van 12 Maart 2003 by sy huis opgedaag het, nadat Deon reeds op borg uit was. Leon Burger was in bevel van die deursoekings wat op 2 van Deon se persele plaasgevind het en daarna op die perseel van Kol. Giel Burger. Die staat beweer dat Van den Heever dit verkeerd het, aangesien dit Kol. Fredie Burger van Misdaad Intelligensie was wat die deursoeking waargeneem het. Van den Heever se ook dat van die goed waarop Leon Burger beslag gele het, nie as bewysstukke in die hof ingedien is nie, maar wel as bewysstukke by die ondersoekbeamptes in bewaring is.

Die Tweede getuie van die dag was prok. Paul Kruger. Kruger het ‘n verduideliking in die hof gegee waarom dit so lank geneem het voordat Deon Loots reg was vir getuienis. Die eerste wat daar van Loots bewus geword het was op grond van die koerantberig in die Rapport van 7 Oktober 2012. Daarna het hulle verneem dat adv. Theuns Botha optree namens Loots as regsverteenwoordiger. Botha het gese dat hulle besig is met ‘n groter ondersoek teen die polisie ongeruimthede en dat Loots nie nou beskikbaar is die Boeremagsaak nie. Dit was eers in November wat die konsultasies begin het en eers in helfte Desember wat dinge werklik tot op ‘n punt begin uitloop het waar Loots bereid was om te getuig. Hy getuig ook dat Botha en Loots dit duidelik gestel het dat daar sekere persone is wat Loots se getuienis kan staaf, maar dat hulle nie genader moet word nie, aangesien sommige van hulle onder andere steeds in die polisie is.

Kruger het ook twee aspekte aangeraak rakende die staatsadvokaat Paul Fick SC. Die staat het gestel dat Fick nooit voor die saak begin het op 19 Mei 2003 by die saak betrokke was, soos wat Loots getuig het nie. Kruger het ‘n brief in die hof as bewysstuk ingedien wat aangedui het dat Fick reeds io 15 Oktober 2001 ‘n magtiging onderteken het vir Kol. Koos Holtzhausen om as geheime agent op te tree in die Boeremag ondersoek in operasie Zealot. Hy het ook geskryf dat Holtzhausen hom elke twee weke skriftelike verslag moet gee. Hy is ook in sodanigheid genoem deur die polisie offisier Nick Engelbrecht. Fick het ook in die hof gese dat, terwyl Jan Viljoen se naam so baie in die hof genoem word en op vraag van Regter Eben Jordaan, waarom Viljoen nie gearresteer is nie, dat die enigste rede waarom Viljoen nie gearresteer is nie, is omdat die polisie hom nie kan kry nie. Kruger het aangedui dat daar reeds ‘n verklaring is van Jan Viljoen wat afgeneem is voordat die hof begin het. Dries van Rensburg het namens die staat gevra wat die relevansie is. Kruger het getuig dat Fick se mededelings in die hof nie altyd betroubaar is nie.

Kruger het ook getuig hoe hy in besit was van die meeluister apparaat wat in Dr. Lets Pretorius se sel gevind is ten tye wat hy in C-Maks aangehou was. Kruger het die meeluister apparaat by hom gehou wat verlore geraak het nadat hy getrek het. Dries Breytenbach van Korrektiewe dienste sal daaroor bevestigend kom getuig. Kruger het aangevoer dat die toestel getoets is en ‘n baie goeie gehalte mikrofoon is, maar nie een van die persone wat dit getoets het, was bereid om te kom getuig nie aangesien almal kontrakte met die polisie het. Oor meeluistering het die hof vir ‘n wyle afgestaan sodat die verdediging die wit boksie teen die muur van die konsultasielokaal by die hof aan die regter kon wys.

Wat die beriggewerlêer aanbetref het Kruger bevestig dat Loots dadelik uitgewys het dat daar met die lêer gepeuter was: Goed is uitgehaal, gewysig en ingesit. Van Rensburg het vir hom gevra wie dit nou sou doen? Kruger het geantwoord dat hy nie weet wie doen wat in Fick se kantoor nie.

Die saak gaan more voort.

W Pretorius