Boeremag Verhoor – Opspraakwekkende feite (Boek te koop – R200-00)


Beskuldigdes 18 en 22 het nie in die Boeremagverhoor getuig nie. Daar is
egter sekere aspekte wat nie direk met die meriete van die saak verband
hou nie, maar wat wel ‘n fundamentele invloed uitgeoefen het op die
beskuldigdes se emosionele toestand, hul gedrag gedurende die hofsaak,
hul voorbereiding sowel as die redes waarom hulle nie getuig of getuies
geroep het nie.

Oor die meriete van die Staat se saak teen die beskuldigdes is daar
reeds betoog, maar daar word aanvullend betoog dat die Staat (in die
breë) hulle in hierde verhoor deurgaans aan ongrondwetlike optredes
skuldig gemaak het. Dit is dus belangrik dat die hof en die
volksgemeenskap daarop gewys word. In hierde betoog fokus ons daarom
uitsluitlik op die spesifieke aspekte wat die billikheid van die
regsproses in gedrang bring.

Die boek is geskryf deur Herman van Rooyen; beskuldigde nr. 18
Hand gebind in gevangenis deur Rudi Gouws; beskuldigde nr. 22

Bestellings by Liezel 082 829 9279