Boeremag – dag 1173


Dit was ‘n kort dag met baie konsultasies. Dit het begin met die afsluiting van prok. Paul Kruger se getuienis. Die staat het die stelling gemaak dat die boksie wat hulle gister gesien het in die hof was ‘n alarmsisteem vir wanneer die glas breek. Kruger se antwoord was, dat dit bevestig dat dit klank behoort op te vang as dit kan hoor wanneer die glas breek.

Die staat het ‘n aantal stellings gemaak aangaande adv. Paul Fick se betrokkenheid by die saak en het gestel dat die magtigingsbrief wat hy reeds in 2001 geteken het, in die hoedanigheid was as adjunk direkteur van openbare vervolging en dat hy nie spesifiek met die saak betrokke was nie. Paul Kruger het gese dat as mens kyk hoe hy dit gestel het, naamlik dat daar elke twee weke by hom verslag gedoen moet word deur die geheime agent en sy betrokkenheid by die saak, holisties beskou, het hy meer gedoen as net administrasie gedoen.

Daar is begin met mev. Suze Buitendag se getuienis. Sy was ‘n advokaat en doen tans haar klerkskap as prokureur. Sy het getuig hoe sy pogings aangewend het om adv. Gaum en prok. Paul Breedt te kry om te kom getuig in die saak, ter stawing dat Loots hulle gaan sien het in laat Jan 2013.

Sy deel die hof mee dat Gaum bewus was van die aansoek en dat die verklaring op internet is. Hy is egter nie bereid om te kom getuig met ‘n blote briefie van Loots om te se dat hy sy privilegie op gee nie. Hy sal kom getuig as JC Smith, wat sy klieent was, vir hom toestemming gee. Hy het gestel dat hy behoorlik deur ‘n prokureur opdrag gegee moet word, dan sal hy sodoende met Loots konsulteer. In ‘n ander ontmoeting by die hof op 14 Maart het sy weer vir hom gevra. Hy het toe geantwoord dat hy nie kan onthou daar was nie, dit mag wees. Hy kan nie onthou nie. JC was egter die klieent. Hy sal dus net getuig as JC toestemming gee.

Sy het ook prok. Breedt geskakel op 14 Maart. Op 18 Maart laat hy haar weet dat hy al vir ‘n paar dae na die verklaring soek en na die leer van Loots. Hy het dit ook in ‘n koerantberig gesien. Hy het ook gese hy hou nie sy leers so lank nie, ook dat dit vernietig is. Hy het wel met Loots gepraat maar kan nie onthou of hy met Loots gekonsulteer het nie. Hy kan ook nie JC onthou nie.

Sy getuig dat weens die teenstrydighede tussen hierdie twee persone is daat besluit om nie die twee getuies te roep nie.

Onder kruisverhoor het die staat nie veel vrae gehad om te vra nie. Hulle wou maar basies weet met hoeveel mense sy oor die saak gepraat het.

Dit hof hervat moreoggend om 10uur.

Wilhelm Pretorius