BEKENDSTELLING; MAJUBA-BOEREVOLKTRUST


Trustno. 9384/97
www.majubafees.co.za

“Ons is besig met ‘n grootse volksaak, en elkeen wat ons ideale deel verdien om daarvan deel te wees”
Met hierdie woorde geopper deur Mnr. Hannes Scholtz is die gees en doelgerigtheid waarmee Majuba as volksterrein en die fees van die naweek van 22 tot 24 Februarie 2013 saamgevat. Vir elkeen daar teenwoordig en elkeen in gees met ons daar saam is die Majuba-fees elke jaar ‘n inspirasie en kos vir die gees om die komende jaar ook in dankbaarheid vir die oorwinning op Majuba en vryheid vir ons volk te kan aanpak.

Dit was maar ‘n handvol Boere wat op 27 Februarie 1881 die kruin van Majuba bestorm het om met flinke en innoverende optrede die Engelse mag ‘n nekslag toe te dien. Die oorwinning daar het oor die wêreld heen weergalm en was ons volk met nuwe oë aanskou. Majuba se boodskap is dan ook juis dat ons as volk, alhoewel min in getalle, met die hulp van Bo sonder skroom ons vryheid kan opeis. Majuba is vir ons ‘n plek waar God se hand in ons volk duidelik blyk, waar vryheid oor die kranse heen ‘n volk nader roep.

Vir elkeen van ons op Majuba was die fees die naweek van 22 tot 24 Februarie 2013 ‘n wonderlike ervaring. Ons volk het in goeie getalle meegdeoen aan die verrigtinge en was die kampterrein reeds teen die Donderdag-aand gevul met groepe wat na die naweek uitgesien het. ‘n Baie mooi program het nie net die tradisionele bergklim, boeresport, cantus, fakkel-loop, feesrede, stalletjies en verskietende kampvuurvonke ingesluit nie, maar ook ‘n baie goed uitgevoerde skyngeveg ter illustrasie van die geveg en inspirerende boodskappe vanuit die buiteland ingesluit. Die reuse vierkleur was verder ook op die terrein oopgevou. Die naweek was met ‘n skrifoordenking deur Ds. Martin Jordaan gelei afgesluit.

Majuba, uniek in karakter en gees, bring elke jaar net weereens die positiewe, die opbouende en geesdriftige soeke na oplossings en bereiking van ons volk se hoogste ideale na vore. Ons is realisties en besef terdeë dat Majuba sy uitdagings het, maar rig onsself in om voortdurend te verbeter en ‘n beter ervaring aan al ons besoekers te gee.

Majuba is vir ons en beslis elkeen met ‘n trotse Boere-hart nie bloot ‘n gesiglose, dooie monument nie, maar ons eie lewendige monument. ‘n Plek waar ons volk tuis kan voel, inspirasie vir die stryd wat voorlê kan kry. Trustees: Ds P. Buitendag, A. Breytenbach, HR de Bruin, T.J. de Wet, W. Hoffman, Ds. CJ Janse van Rensburg, DJ Kruger, HA Potgieter, AJ Pretorius, JJ Scholtz (Voorsitter), Adv. JJB van Zyl.

As Majuba Boerevolk Trust (wat die terrein bestuur) ontvang ons ook geen hulp van enige aard vanaf die staat nie maar moet self Majuba vanuit die getroue en gewillige ondersteuning van ons volk in stand hou.

Ons wil egter nie bloot die terrein in stand hou nie maar ook uitbou tot ‘n waardige en ingerigte kampterrein wat oornag verblyf sal insluit. Stap- en bergfietsroetes word in die vooruitsig gestel. ‘n Beter roete teen die berg op, met keuses tussen die historiese roetes tydens die slag van Majuba gevolg, sal dit vir ons mense ‘n meer geriefliker uitstappie maak. Mooi afgemerkte woonwa staanplekke met braaiers en genoeg vullisdromme en beter en groter badkamers sal die ervaring van Majuba net soveel te meer verbeter. Ons doelwitte is dan ook inderdaad om aan so ‘n Majuba te begin werk en dit te vestig. Dit is binne ons bereik en vir elkeen in ons volk sal dit ‘n trots wees om ‘n verbeterde Majuba te kan geniet.

Elke jaar se feeste wil ons vir ons volksgenote net nog meer aangenaam maak. Die terrein is ook deur die res van die jaar vir ons volksgenote om vir ‘n naweek weg te breek of vir groepe om saamtrekke te hou beskikbaar.

In hierdie verband vertrou ons dat ons volksgenote saam met ons die hand sal neem en van Majuba ‘n reuse sukses sal maak. Want: Ons is besig met ‘n grootse volksaak, en elkeen wat ons ideale deel verdien om daarvan deel te wees.

Graag nooi ons u uit om ter enige tyd met ons by [email protected] te skakel. Enige voorstelle, klagtes en veral die aanbied van hulp word opreg waardeer. Ons heg ook vir u gerief hierby aan ‘n debietopdrag wat u by oorweging kan invul met enige geskikte bedrag wat u graag per maand aan Majuba wil skenk. Debietopdragte kan per faks aan 086 616 1068 gestuur word of per epos aan die adres soos vermeld. Ons posadres verskyn op die briefhoof. Saam met u en die res van ons volk sal en moet Majuba net nog ‘n groter juweel in ons volk se kultuurskatte word.

Vriendelike Majuba groete,

Majuba-Boerevolktrust