TLU SA skort deelname aan die Groenskrif-proses en NAREG op


Die Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming is in kennis gestel dat TLU SA verdere deelname aan die besprekings oor die Groenskrif of Grondhervorming opskort. In die lig daarvan sal TLU SA ook nie die geskeduleerde NAREG-vergadering van 15 en 16 Februarie 2013 bywoon nie.

In ’n skrywe aan Minister Gugile Nkwinti, sê TLU SA se President, mnr. Louis Meintjes, dat die proses wat tot dusver gevolg is, misleidend is en dat organisasies soos TLU SA, net gebruik word om legitimiteit aan die proses te verleen. Mnr. Meintjes verwys na verskillende skrywes wat gerig is aan die Minister en amptenare van die Departement waarop nooit enige terugvoer ontvang is nie. “Laat my toe om my teleurstelling uit te spreek met die feit dat geen enkele aspek wat ek in my skrywes aangeroer het, enige antwoord uitgelok het nie, hetsy van uself of u departement. As dit ’n aanduiding is van die verhouding wat bestaan tussen uself en die prinsipale wat u persoonlik uitgenooi het om te die op NAREG te dien, is ek totaal ontnugter,” sê mnr. Meintjes.

TLU SA beskuldig die minister en sy departement daarvan dat sakelyste van vergaderings verander is sodat dit eerder werksessies word oor sake wat reeds voorheen in die werksgroepe bespreek is.