Talle lande wil SA landbouers weg lok


Die regering van Portugal is die jongste land wat hulle voeg by die ander dertig lande wat graag die Suid-Afrikaanse boere wil lok na hulle land.

Daar is tans meer as twintig Afrikalande wat probeer om boere te lok. Suid-Afrikaanse boere is egter lugtig vir Afrika. Die regerings verander vinnig en so die gesindheid.

Te midde hiervan is daar reeds boere in sowat 30 Afrika lande.

Portugal sukkel blykbaar met sy ekonomie en kan nie meer landbou subsidie betaal nie. Dit noop hulle om SA se boere te nader aangesien hulle gewoond is om sonder staatsubsidie te boer.

Waarnemers en landbou kenners is van mening dat dit met groot omsigtigheid oorweeg moet word om na Europa te verhuis. Ekonomiese toestande is uiters wisselvallig en onvoorspelbaar. Aan die ander kant is Afrika se infrastruktuur sodanig dat dit nie net baie ongerief veroorsaak nie, maar ook bepaalde risiko’s inhou. Skole en mediese dienste is maar beperk terwyl landbou strukture oral in Afrika uiters gebrekkig is.