Suid-Afrika word ’n plakkerskamp


Die Nasionale Vergadering het ’n wetsontwerp goedgekeur wat bepaal dat laekoste behuising (HOP-huise) opgerig kan word in enige woonbuurt.

Die argument en siening dat sulke huise die waarde van luukse wonings nadelig beïnvloed, is nie meer geldig as ’n norm nie.

Die omstrede wetsontwerp is ten spyte van besware deur al die opposisie partye deur die Vergadering aanvaar.

Gugile Nkwinti, Minister van Landelike ontwikkeling het glo gesê dit skep ’n samehangende raamwerk om die ongelykhede van die verlede te oorkom.

Dit bring mee dat stadsbeplanning, waarvoor munisipaliteite nou volkome aanspreeklikheid aanvaar, die behoeftes van plakkers en voormalige tuisland bewoners in ag moet neem.

Stadsbeplanners is van mening dat hierdie nuwe wet Suid-Afrika in ’n plakkerskamp gaan verander. Eksklusiewe woonbuurte kan nou deur sinkgeboue ontsier word.