Promosie – Kom koop jou Vierkleur vlag


Die Republiekeinse Vrouebeweging (RVB), is ‘n volkseie kultuurbeweging vir vroue wat noue bande het met die Verkennersbeweging van Suid-Afrika.
Verskeie takke bestaan landswyd en die dames hou hulle besig met volkskultuur aktiwiteite.

Een so aktiwiteit wat by die Donkerhoek tak van die RVB ontstaan het op 8 Februarie 2013, is om Vierkleur vlae te maak en te verkoop.
Fondse wat met hierdie projek ge-in word, sal geskenk word aan die Verkennersregsfonds, wat in die verlede o.a. die manne bygestaan het wat Nelson Mandela rylaan herdoop het na Clive Derby Lewis rylaan.

“Hierdie manne tree namens ons volk op wanneer hulle soms bots met die gereg, daarom moet ons hulle ondersteun met regskoste so ver moontlik” het ‘n verteenwoordiger van RVB gesê.

Vierkleure kan gekoop word by die RVB stalletjie te Majuba teen R250.00 per vlag of bestellings kan geplaas word by Christa van Den Berg by 083 298 7734.