Piesang-Republiek is hier


Die Primêre Skool Heideveld, in die Wes-Kaap, is ’n puinhoop.

Mense van die omgewing het dié skool ingevaar en begin plunder. Baie mense het na die eerste plundering, elke dag daarna teruggekeer en boumateriaal weggedra.

Die Primêre Skool Heideveld se tydelike mure is uitmekaargeruk, die dak afgetakel, wasbakke, deure, diefwering envensterrame is weggedra.

Dakbalke, dwarslatte en staal pilare is afgebreek – en dikwels word dit gedoen terwyl die klaskamer nog in gebruik is.

Waarnemers is van mening dat dit die eerste tree is om aan die wereld te toon dat die land nou ’n piesang republiek het.