NG Kerk laat twee predikante loop


Jarelange tweedrag in die Douglas gemeente het daartoe gelei dat die twee leraars van die gemeente albei losgemaak is en dat die kerkraad bedank het.

Die kerkraad het besluit dat die twee predikante van die gemeente, ds. Johan van der Westhuizen en ds. Frans Louw, ná etlike jare van onmin hulle van die gemeente sal losmaak. Die kerkraad was ook eenparig in hul besluit om almal te bedank.

Dr. Danie van Tonder van die Pellissier gemeente in Bloemfontein het die kerkraad se besluit aan die gemeente oorgedra.

Die gemeente word gevra om self ’n nuwe kerkraad te benoem.