Malema word uitverkoop


Die Hooggeregshof het ‘n kennisgewing uitgereik dat Julius Malema, se eiendom Vrydag op ‘n veiling verkoop sal word.

Die balju in Pietersburg sê die eiendom kan eers op die dag van die veiling besigtig word.

Die veiling is ‘n poging van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens om die meer as R16 miljoen agterstallige belasting te verhaal.

SAID het verlede maand ‘n aansoek by dieselfde hof ingedien om Malema te laat sekwestreer.