LULU XINGWANA SE UITLATINGS OOR DIE AFRIKANER


Die Boere-Afrikaner Volksraad het in n verklaring gese dat die uitlatings van minister Lulu die ANC se sentimente weerspieël.

Hy se verder dat indien die minister en haar kamerade die Afrikanervolk haatlik vind, kan hulle gerus uitvoering gee aan die Volksraad se eis om selfbeskikking

Die volledige verklaring lui soos volg:

Op 25 Februarie 2013 het die ANC se minister Lulu Xingwana, oor die Australiese beeldradiokanaal ABC beweer dat:

“Young Afrikaner men are brought up in the Calvinist religion believing that they own a woman, they own a child, they own everything and therefore they can take that life because they own it.”

Daar is voldoende bewyse dat Xingwana se uitlating die sentiment wat in ANC-geledere teenoor die Boere-Afrikanervolk heers, weerspieël. Haar en die Presidensie se verskoning agterna is nie vir ons oortuigend en aanvaarbaar nie.

Misdaadstatistiek in Suid-Afrika loënstraf die minister se uitlatings en maak ‘n ontkenning daarvan oorbodig.

Dié lasterlike uitlating toon egter die staatsminister se haat teen, en wanbegrip van die Boere-Afrikanervolk se karakter en beskouinge; voorts onderstreep dit die feit dat die bevolking van Suid-Afrika uit ‘n veelheid van volke bestaan wat deur diepliggende verskille van mekaar onderskei word en nie op die lange duur vreedsaam in een staatsverband saamgebind kan word nie.

Die nasionale Afrikaner na wie Xingwana verwys, is teen sy sin aan hierdie politieke bedeling onderwerp en het sy begeerte om daaruit te tree en oor sy eie politieke lotgevalle te beskik, plaaslik en internasionaal bekend gemaak. Dié proses gaan voort.

Aangesien Xingwana en haar kamerade ons volk se karakter en lewensbeskouing so haatlik vind, waarom gee haar regering nie uitvoering aan ons eis om selfbeskikking, en onttrek hul onwelkome gesag oor ons volk nie? Dan is ons ontslae van mekaar en die vreugde sal wedersyds ewe groot wees.

Die alternatief is voortdurende en toenemende haat en struweling in ‘n eenheidsbestel wat uiteindelik noodwendig uitmekaar moet spat.