Groot Trek 175 ’n vergadering


Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans (GHA) in samewerking met ander organisasies soos die Afrikaner Kultuurbond (AKB), Krugergenootskap, Aksie Vrouekrag en die Beweging vir Christelik Volkseie Onderwys (BCVO) hou eerskomende Saterdag 16 Februarie 2013 onder die vaandel van die Groot Trek 175 ’n vergadering in die Paul Krugerkerksaal, Kerkstraat, Pretoria om die Simboliese Ossewatrek vir 2013 te bespreek.

Persone en organisasies wat belangstel om hieraan deel te neem, is welkom om hierby aan te sluit, insette en bydraes te lewer en kan met die voorsitter van die GHA skakel indien hulle wil deelneem. Hy kan gekontak word by 082 570 0184 of by die GHA – 012 335 3321.

Op 17 Februarie 1838 het sowat 500 mense gesterf by Bloukrans en Weenen na ’n onverwagse aanval op niksvermoedende Voortrekkers toe sowat 10 000 Zoeloekrygers hulle aangeval het. Hierdie aanval het gevolg op die veragtelike dood van Piet Retief en sy manskappe nadat daar ’n ooreenkoms geteken is deur Dingane, koning van die Zoeloes waarin hy ’n stuk grond aan die Voortrekkers sou gee wat sy gesteelde vee by Sekonyela gaan haal het en dit terugbesorg het aan hulle regmatige eienaars.
In die Voortrekkermonument, Pretoria is daar ’n pragtige marmerfries wat die aanval by Bloukrans en Weenen uitbeeld.

Die Simboliese Ossewatrek Komitee onder die vaandel van die Groot Trek 175 het toestemming van die Voortrekkermonumentbestuur om op Saterdag om 6nm ’n kort kransleggingseremonie te hou vir die gevalle Voortrekkers in die Heldesaal van die Voortrekkermonument.

Persone wat dit wil bywoon is welkom om dit te doen. Normale toegangsgelde is van toepassing.