Duitsers ietwat verlee?


Mnr Andries Breytenbach, voorsitter van die Boere-Afrikaner Volksraad meld dat een vriend van die Volksraad talle Duitsers op die neus laat kyk het deur pro-aktief op te tree.

Mnr. Breytenbach berig soos volg:

Nadat die Duitse Ambassadeur in S.A. so teësinnig was om ons volk se eis om selfbeskikking verlede jaar 30 November in ontvangs te neem, het ‘n ondersteuner van die Volksraad, mnr. Helmut Heymann, persoonlike briewe aan al 620 lede van die Deutsche Bundestag (dit is die Duitse Parlement), sowel as aan die Duitse Staatspresident, Kanselier en die President en Visepresident van die Bundestag gestuur en hulle volledig oor die saak ingelig. ‘n Kopie van ons eis was by elke brief ingesluit.

Mnr. Heymann berig dat hy briewe van bedanking van sommige lede ontvang het, met die belofte dat hulle later kommentaar sou lewer, terwyl ander ontsteld was/ beledig gevoel het (“outraged”) om so ‘n brief van hom te ontvang.

Mnr Heymann se kommentaar is egter dat niemand uit daardie geledere later sal kan sê dat hulle nie van ons situasie hier bewus is nie.
Ons hartlike dank en waardering aan mnr. Heymann wat soveel moeite vir ons saak gedoen het. Hy onderneem om later weer met diegene wat ons saak goedgesind is, kontak te maak.