Die ware menseregte


“Daar is baie wat die aangesig van die heerser soek, maar die reg van ‘n mens kom van die HERE”
– Spreuke 29:26

So gereeld word in vandag se tyd deur mense aangedring op hul regte. Wêreldwyd word dan baklei vir menseregte. Hierdie regte is dan effektief ‘n lukrake versinsel van wie ookal op daardie stadium in beheer is. Is daar dan iets soos ware menseregte? Ja, die mens het reg tot dit wat die Here hom die reg gee en eitlik is dit dan ‘n voorreg. Dit waartoe God die mens reg gee word bepaal in sy Woord.

So het die mens dan níe die reg om enige ander god te dien nie, sy seksuele oriëntasie self te kies nie en die rolle van mans en vroue in die samelewing om te ruil nie, om maar enkele voorbeelde te noem.

Laat ons ons regte meet aan die Woord van God, en nie na die heersers soek nie.