Die groot leuen oor grondbesit


Die jaar 2013 sal in die geskiedenis afgaan as die jaar van die groot leuen oor die geskiedenis van grondbesit in Suid-Afrika het mnr Louis Meintjes, president van TLU SA, gesê na aanleiding van mnr Nkwinti se bekendmaking van die syfers van grondbesit deur die staat. Volgens die syfers wat nagevors is deur ‘n groep onafhanklike demograwe vir die Ontwikkelingsbank wat reeds in 2001 voltooi is het dit toe reeds uitgewys dat die staat 25% van die grond besit. Mnr Nkwinti beweer dat die staat 22% besit.

Mnr Nkwinti stel ook nou persone aan om die geskiedenis wat vir meer as 360 jaar per vertelling oorgedra is op te teken. Daarteenoor beskik die wêreld oor ‘n in tyd opgetekende geskiedenis wat die toets van geloofwaardigheid deurstaan het. Hierdie oorvertelde geskiedenis sal herskryf en oorskryf word tot dit die ANC pas het mnr Meintjes gesê. Met die 100 jarige herdenking van die Wet op Naturelle Grondbesit van 1913 vanjaar gaan die ANC ‘n emosionele opwelling met ‘n klomp verdraaiings en leuens veroorsaak wat in niemand se beste belang is nie.

Dit sal in Suid-Afrika se beste belang wees indien die eerlike waarheid oor die geskiedenis van grondbesit uitgeklaar word. Dit sal gedoen kan word indien daar d.m.v. navorsing wat opgeteken was in o.a. die Hansards en in argiewe soos wat prof. Louis Changuion in sy boek, Omstrede Land dit gedoen het, gebruik gemaak word en nie ‘n mite te skep oor wat mens graag sou wou gehad het nie. Die omvangryke werk van prof. Changuion spreek juis die geskiedenis van grond aan vasgelê uit brondokumente wat dit ‘n redelik betroubare bron moet maak.