Die bang regeerders van SA


Baie meer polisielede in Suid-Afrika verrig sogenaamde BBP-beskermingsdiens as wat die totale aantal troepe op die land se grense is.

In 2011-’12 het meer as 6,000 polisielede in dié afdeling diens gedoen. Hierteenoor was net sewe bataljonne, met ’n totaal van 1 050 lede uit die SANW op die landsgrense ontplooi.

Die BBP-beskermingseenheid is ingestel om beskerming vir ministers en die president te bied.

Gedurende die tydperk April 2010 tot einde Maart 2011, het byna 17,000 polisielede BBP-diens verrig. Dit staan in skrille kontras met die sowat 1 050 troepe wat die landsgrense beveilig het.

Suid-Afrika se grense met Botswana en Namibië is tans onbewaak weens ’n geldtekort.

Kenners is van oordeel dat dit twee belangrike aspekte na vore bring. Eerstens dui dit op die onveiligheid van die land, en tweedens is dit ’n getuigskrif van hoe bang die regeerders werklik is.