Die amptelike program vir Majuba 2013

Vrydag 22 Februarie 2013
18h00 – opening en verwelkoming in Van Blerksaal
18h15 – Rolprent – Majuba in Van Blerksaal
20h00 – fakkelloop teen die berg op.

Saterdag 23 Februarie 2013
08h00 Vlagparade Perdekommando
Opening met skriflesing en gebed – Ds Ruan Combrink
Verwelkoming Mnr Hannes Scholz Voorsitter Majuba Boerevolk Trust
Groete boodskappe uit Europa Mnr Henk van de Graaf
Feesrede Mnr Andries Breytenbach
Skynaanval Historiese uitbeelding van die slag van Majuba deur “Dundee diehards” en Boere Perdekommando

10h00 Bergklim
Historiese vertelling op berg
(In tussen word die Reuse Vierkleur vlag oop gerol!)
(Onthou ook om ‘n Rand of tien saam te neem die berg op, aangesien daar koeldrank op die berg verkoop word)

13h00 Oprol van Reuse Vierkleur (Almal help!)
14h00 Musiekkonsert met Sunette Bridges
15h00 Boeresport Aangebied deur Handhawerjeug
16h30 Cantile (vir die jongspan tot en met graad 10)
19h30 Cantus

Sondag 24 Februarie 2013
08h30 Erediens in die Van Blerksaal Ds Martin Jordaan
Bedankings