China bedreig met 140-miljoen werkerstekort


Volgens die Internasionale Monetêre Fonds (IMF) word China se ongelooflike hoë ekonomiese groei binnekort bedryg deur die land se eie toedoen deurdat daar ‘n tekort aan jong mense ontstaan het. Die Chinese regering het jare gelede ‘n beleid begin toepas dat elke ouerpaar slegs een kind mag hê, ten einde sy bevolkingsgroei wat al meer as 1,35-miljard is (19,3% van die wêreld se bevolking) aan bande te lê.

Die owerheid se geboortebeperkingsbeleid het tot gevolg dat die land se arbeidsmag reeds begin krimp het. China kon onlangs nog staat maak op ongeveer 150-miljoen arbeidsproduktiewe persone wat die arbeidsmark betree, maar die IMF voorsien dat daar teen 2020 ‘n tekort van ongeveer 140-miljoen werkers gaan wees. China het tans nog sy miljoene wat die arbeidsmark vanuit die platteland betree en bereid is om lang ure teen minimale lone te werk. Die bron is besig om vinnig op te droog.

De gevestigde arbeidsmark se lewensstandaarde is aan die toeneem en soos wat die plattelandse toetreders verminder en die vraag en aanbod tot voordeel van die arbeidsmark verander sal looneise verhoog en daarmee ook China se mededingende goedkoop produkte op die wêreldmark. Terwyl die EU met geen ekonomiese groei te doen het, die VSA met nie veel meer nie, verwag China ‘n groei van 8,3% vir 2013.