Boere-Afrikaner volksraadslid oorlede


Die Boere-Afrikaners treur oor die heengaan van Volksraadlid Etienne le Roux na dit bekend geword het van sy afsterwe vanoggend op 11 Februarie 2013.

Etienne is gedurende Desember 2012 gediagnoseer met ‘n baie agressiewe breinkanker nadat hy ‘n skielike beroerte aanval gehad het.

Begrafnis reëlings sal mettertyd bekend gemaak word. .

Indien volksgenote voel hulle wil ‘n finansiele bydrae lewer aan die gesin, kan sodanige skenking inbetaal word in die VVK se bankrekening met die verwysing:

“Etienne le Roux.”

Besonderhede: van die VVK is soos volg:

Rekeningnaam: VVK
Rekeningnommer: 018289541
Tak: Lynnwoodrif
Takkode: 012445