Zuma se sienings


Jacob Zuma het in ’n toespraak gesê dat die gewoonte om geld te spandeer om ‘n hond te koop en dié hond na die veearts of op uitstappies te neem, hoort in die wit kultuur en is nie deel van die swartmense se kultuur nie.

Zuma het in die toespraak wat voor duisende ondersteuners gemaak is in KwaZulu-Natal, gesê dít is nie wat Afrikane moet doen nie. Hulle moet eerder op die familie fokus.

Daar is ‘n nuwe generasie van jong swart Afrikane wat probeer om die blankes se leefstyle aan te neem en selfs probeer om soos hulle te lyk, het hy gesê.

Al gebruik jy enige room en maak jy jou hare reguit, sal jy nooit wit wees nie,” het Zuma gesê onder luide gelag van die toehoorders.
Die sosiale netwerke het gegons na die omstrede uitsprake van die president. Die kommentaar het gewissel van gematigde opmerkings tot skerp veroordeling van sy sienings. Minstens een persoon het Zuma ’n rassis genoem, terwyl ander van mening is dat hy sy toehoorders wil terug jaag na die tydperk voor die blanke beskawing na Suid-Afrika gekom het.
Selfs die TV reuse CNN en SkyNews het mnr. Zuma geroskam oor sy uitlatings. Dit het ook daartoe bygedra dat die ander sake waaroor hy omstrede is, weer na die voorgrond gebring is.