WEF indeks toon verbeterde wêreld vertroue


Die Wêreld Ekonomiese Forum se nuutste indeks toon dat daar ‘n geringe toename in positiewe vooruitsigte vir die wêreldekonomie is. Die nuutste indeks, wat van 390 kundiges saamgestel is plaas die indeks op 0,43 vir die eerste kwartaal van 2013 teenoor die 0,38 van 2012 se laaste kwartaal.

Die indeks word gemeet op ‘n skaal van 0 tot 1 wat soos volg ingedeel word: 0 = “Hoegenaamd geen vertroue”, 0,25 = “Nie vertroue nie”, 0,5 = “Neutraal”, 0,75 = “Vertroue”, 1 = “Sterk vertroue”.

Die positiewe tekens in die EU en die oplossing van die V.S.A. se “fiskale krans” het ‘n aansienlike bydrae tot die verbetering van die indeks gelewer. Volgens Martina Gmür, ‘n senior direkteur van die WEF, moet dit in gedagte gehou word dat die indeks steeds negatief is, maar oorkom kan word met dinamiese leierskap.

Die inligting is bekend gemaak tydens die WEF se algemene jaarvergadering wat gedurende 23 tot 27 Januarie 2013 in Davos gehou word. Die vergadering word deur meer as 2 500 persone bygewoon wat ongeveer 50 staatshoofde en 1 500 sakeleiers insluit.

Die WEF bemark homself as ‘n onafhanklike internasionale organisasie wat hom beywer om die wêreldtoestand te verbeter deur betrokke te raak by industriële, politiese en akademiese sake en die rig van agendas waarby wêreld- en streeksleiers op hulle onderskeie gebiede betrokke is.