Veels geluk mnr. Clive Derby-Lewis


Die Vryburger wil namens die Redaksie hul hartlike gelukwense oordra aan mnr. Clive Derby-Lewis met die herdenking van sy geboortedag 77 jaar gelede.

Mag u geseën wees met krag, gesondheid en lewenslus, want daar is ’n volk wat met verwagting uitsien na die dag wanneer u weer ’n vry man is.

Dit is ons bede dat die Heer sy beskermende hand oor u sal hou.