Vaarwel 2012- welkom 2013


Ons groet die jaar 2012 wat verby gegaan het. Ons verwelkom 2013 met ’n ietwat onsekere gemoed maar met vaste geloof dat alles wel sal wees met ons volk.

Die Vryburger is in sy dertigste week van bestaan. Gedurende die dertig weke het die redaksie gepoog om objektief en realisties te rapporteer oor gebeure. Die goeie en die slegte nuus het telkens op die lessenaar beland en elke keer moes daar met versigtigheid gekyk word na die waarheid, na dit wat nuuswaardig is en wat vir ons volk werklik saakmaak.

Nou staan ons voor die deur van ’n nuwe jaar waarin daar baie opgesluit lê wat mettertyd ontsluit moet word. Daar sal die goeie wees, daar sal ongelukkig ook die slegte nuus wees.

Die stille verwagting lê in die gemoed van volksgenote dat die jaar besondere gebeurtenisse sal lewer. Elke Boere-Afrikaner behoort op een of ander wyse betrokke te raak by die Afrikaner Kultuurbond se aktiwiteite rondom Groottrek 175.

Die Vryburger is daartoe verbind om nuuswaardigheid rondom GT175 aan ons lesers oor te dra.

In die stryd om volksvryheid te herwin sal groter steun aan die Boere-Afrikaner Volksraad noodsaaklik wees. Dié steun behoort nie net moreel wees nie. Ons sal, te midde van die swak ekonomiese toestande, ook finansieel steun moet verleen.

Op die volksakker is daar ook ander bedrywe wat ondersteuning verdien. Die volksekonomie moet uitgebou word. Die feit dat Oranje Sake Instituut die leiding geneem het om ’n volkseie struktuur te vestig wat op die terrein van handel en nywerheid wil woeker, is verblydend. Ons lesers behoort aandele uit te neem by Oranje Nywerheidsontwikkeling Kooperasie sodat daar ook gedeel kan word in die ekonomiese groei wat hieruit ontstaan.

Ons treur oor die sewe volksgenote wat deur terroriste vermoor is gedurende Desember. Groter paraatheid is nodig vir 2013. Lees hieroor in hierdie week se bydraes.

Die dood van ’n gesin by Sabie is ’n groot jammerte. Lees ook van die 35,000 wat aansoek gedoen het vir negentig poste.

Die redaksie van Die Vryburger wil elke leser ’n jaar van geluk, vrede en voorspoed toewens. Mag dit die jaar wees wat onthou sal word as die keerpunt in ons volk se bestaan. Mag dit die jaar wees waarin ons sien dat volksvryheid nader kom, maar mag dit ook die jaar wees waarin ons volk met erns ons deurlopend sal verootmoedig voor ons Skepper.

Die hoop beskaam nie, in vaste vertroue oor die toekoms van ons volk sal ons in genade na groter hoogtes gelei word op die weg na algehele vryheid.

Daarom sê ons: Welkom 2013 !

Redakteur