Stellenbosch se taalstryd


Lede van die Universiteit Stellenbosch (US) se konvokasie het tydens ’n vergadering driftig hul menings gelug oor ’n nuwe beleid vir koshuis plasing.

Die konsepbeleid bepaal dat ’n koshuis 40% eerstejaars, 10% buitelandse studente en 15% studente moet inneem wie se huistaal nie Afrikaans of Engels is nie.

Willem Liebenberg het verlede jaar ’n mosie teen die konsepbeleid ingedien en hy het ook gisteraand ’n kort voorlegging gedoen.

Die student wat vanjaar ingeskryf het by die US is ’n 1994-boorling. Wat het daardie student met apartheid te doen gehad?” het hy gevra.

“Hierdie beleid is gefundeer op diskriminasie en ras en taal word as basis gebruik vir die diskriminasie,” het hy gesê.

Hy het ook aangevoer dat dit onredelik is om te verwag dat een van slegs twee merendeels Afrikaanse universiteite in die land, slegs 45% studente Afrikaans mag wees.

’n Emeritus professor van Tukkies het aan Die Vryburger gesê dat die taalstryd van Stellenbosch maar die punt van die ysberg is. Die werklike stryd gaan daarom dat blankes uit die land moet verdwyn, het hy gesê.